پنج شنبه, 24 بهمن 1398 ساعت 14:49

صداقت با مردم گام اول عاشری جوان / کاندیدای جوانی که الگو سایرین شد

نوشته شده توسط

واگویه، متاسفانه یکی از آسیب های رجال سیاسی کشور در دهه اخیر، عدم شفافیت و صداقت محوری با مردم در خصوص اتفاقات پیرامون خود و حتی برنامه های مدنظر و بعضا اشتباهات رخ داده می باشد که این امر به عنوان یک آسیب اپیدمی هر روز رو به افزایش است و باعث نارضایتی مردم از کارگزاران نظام گردیده است.

نکته قابل توجه اینجاست که در بسیاری از موارد فرد مسئول و یا کاندیدا، از بیم بی اعتمادی مردم در خصوص یک موضوع خاص از مرز روشن شفافیت به ابرهای غبارآلود دروغ پناه برده و پس از مدتی و با نمایان شدن انوار حقیقت حیثیت شخصی خود و جایگاه اجتماعیش را برباد رفته میبیند حال اینکه اگر صداقت را خط مشی خود قرار میداد امروز به جای قعر منفوریت در اوج محبوبیت بود.

"رضا عاشری" یکی از نامزدهای جوان انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی است.
مدیری محبوب و نام آشنا از مجموعه شهرداری که بواسطه شهرت در صداقت و تعهد و حسن خلق هم در مجموعه شهرداری و خانواده های این قشر و هم در بین شهروندان جزو چهره های محبوب محسوب می شود.

لیکن وجه تمایز عاشری جوان با سایر نامزدها مثل مردم بودن و مثل مردم ماندن است.
وقتی به فعالیت ها و جلسات و ادبیات وی توجه می کنید فرقی با گذشته نکرده و مراودات وی نیز به اقتضا نامزدی در انتخابات دستخوش تحولات ساختاری نگردیده است.

به نظر میرسد در این دوره از انتخابات جوانان شهر رشت نامزد مد نظر خود را یافته اند و عاشری نیز هم سنگ مطالبات شهروندان ره آوردی ارزشمند به نام صداقت را در کنار سایر مولفه های یک نامزد انتخابات برای همشهریان به ارمغان آورده است.
اقدام ارزشمند و شجاعانه وی در خصوص اعلام دارایی های خود هر چند که دست مایه شیطنت برخی افراد مغرض قرار خواهد گرفت لیکن فتح البابی برای این مسیر گردیده است که به طور حتم این سنگ اول بنای صداقت به نام "رضا عاشری" ثبت خواهد شد.

"رضا عاشری" نامی که بیشتر از او خواهیم شنید...

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

سر خط اخبار

پیاده سازی و پشتیبانی فنی وب سایت : طراحی وب سایت ، سایت ساز آسان