نفوذ انحرافی ها در صفوف انقلابی ها / ارزشی ها مرزبندی خود را مشخص کنند / احمدی نژادیسم در پوستین جدید...

نفوذ انحرافی ها در صفوف انقلابی ها / ارزشی ها مرزبندی خود را مشخص کنند / احمدی نژادیسم در پوستین جدید...

واگویه، همان طور که انتظار میرفت طیف موسوم به جریان انحرافی که از مدتی پیش با تغییر پوستین و ویترین خود از عبارت "بهار" به "جریان اصیل عدالتخواهی" تغییر نام دادند به صورت علنی حمایت خود را از "ولی الله عظمتی" اعلام کردند و پیش بینی و گمانه زنی ها و البته دل نگرانی های جریان انقلابی و ارزشی به تحقق پیوست.

قابل به ذکر است خبر دیدار عظمتی و احمدی نژاد در ماههای اخیر بواسطه جناب شیخان حجت را برای همگان تمام کرده بود و این عنصر مدعی ارزشها، از مدتها پیش دست در دست فردی نهاده و در بیعت کسی است که در سالهای اخیر با مواضع خود در برابر مقام معظم رهبری و مصالح نظام ماهیت خود را عیان کرده و روی اپوزوسیون غرب نشین را در مخالفت با منویات رهبری سفید کرده است.

اگر چه این‌ حمایت از ابتدا برای بسیاری محرز و مبرهن بوده لیکن در این بین نفوذ عناصر انحرافی در صفوف جوانان انقلابی و تزریق تفکر و اراده مسموم این طیف در آستانه گام دوم انقلاب در بین انقلابی های راستین جای نگرانی دارد.

در این بین وظیفه بزرگان جریان اصولگرایی و عقلای این طیف روشنگری و مرزبندی بین اصول حقیقی انقلاب و انقلابیون شناسنامه دار در برابر تمامیت خواهان منحرف میباشد باشد که با تقویت بصیرت مسیر واقعی انقلاب به انحراف آلوده نگردد

اشتراک این مطلب

K2_AUTHOR

واگویه
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ی ما

پایگاه خبری واگویه، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه واگویه عضو شوید.