K2 Listing

واگویه، دوازدهم اردیبهشت درتقویم جمهوری اسلامی ایران مزین به نام مقدس معلم است روزی که یاداور شهادت معلم مجاهداستادمرتضی مطهری می باشد استادگرانقدری که درزمره اصلاح گران نواندیش دینی بود وهمین موضوع باعث شدتوسط متحجران افراطی بظاهر دینداربه شهادت برسد همان افراد افراطی که همین امروز هم بلای علم وفضیلت ودین دیانت دردنیای معاصرشده اند
انجمن(کانون) فرهنگیان گیلان این روز ملی را به تمامی معلمان عزیز وزحتمکش تبریک عرض می نمایدکه علیرغم سختی ها ی فراوان وجانفرسا درسال های اخیر خصوصا درسال جاری که مردم عزیزکشورمان بواسطه ی ظهور ویروس نوظهورومنحوس کرونا درمشقت فراون هستندلحظه ای دست از تلاش وکوشش خودشان درجهت اموزش به اینده سازان این مرزوبوم برنداشته اند معلمانی که خانه های خودشان تبدیل به کلاس درس کرده اند تا اموزش تعطیل نشود معلمانی که حتی برروی تخت های بیمارستان دست از تلاش برنداشتند هرچندبدلیل بی تدبیری هایی انجام شده عده ای از معلمان عزیزمان بواسطه ی ابتلا به بیماری منحوس کرونا اسمانی شدند
هرچندمتاسفانه تلاشهای این قشرعزیزهمواره موردبی توجهی وبی مهری دولتمردان قرارگرفته است تاجایی ک معلمان این سرزمین همواره از مشکلات معیشتی واقتصادی در رنج بسر می برند
معلمان بعنوان قشرفرهیخته درهرنظام سیاسی درشکل گیری واستقرار دولت ها نقش بسزایی دارند درکشورهای مختلف متناسب باسیاست های کلی ان کشورمعلمان درجایگاه های مختلفی قراردارند ویقینا بامطالعه نظام اموزش وپرورش وزیر ساخت های اموزشی کشورهای توسعه یافته یکی از نتایجی که قطعا به ان می رسیم این است که دران کشوریاکشورها معلم ونظام اموزش وپرورش ان درجایگاه بالایی قراردارد اما متاسفانه باتوجه به اینکه درکشور جمهوری اسلامی ایران معلمان دراستقرار واستمراردولت ها نقش اساسی دارند ولی مشاهده میشودکه پس از استقرار دولت ها یکی از اقشاری که کاملا موردبی مهری قرار میگیرند معلمان هستند که این موضوع دراین دردولت های دهم ویازدهم علیرغم وجودشعارهای پرطمطراق درایام انتخابات درباره معلمان ومعیشت انان کاملا مشهوداست هرچنداین بی مهری وبی توجهی ازسوی نمایندگان مجلس نیز واضح ومبرهن است
انجمن(کانون)فرهنگیان گیلان بعنوان یک تشکل صنفی وسیاسی ضمن تبریک مجدداین روز به معلمان فرهیخته ی کشوراعتقادداردکه :
1- اجرای طرح رتبه بندی برای معلمان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت کامل، به‌خصوص برای بازنشستگان فرهنگی و همسان سازی حقوقشان بصورت نود در صد شاغلان هم گروه و مشابه آنان و تأمین بیمه پایه فراگیر، کارآمد برای تمام بازنشستگان می تواند قدردانی مناسبی از سالها تلاش و کوشش این زحمت کشان عرصه آموزش و تربیت باشد.
*2-موضوع معیشت معلمان شاغل وبازنشسته موردتوجه جدی دولتمرزدان ونمایندگان مجلس قرارگیرد تامعلم بااسودگی خاطر صرفا به امراموزش بپردازد
3-عدالت اموزشی درتوسعه تجهیزونگهداری مدارس موردتوجه قرارگیردبعبارتی طبقه بندی مدارس درنقاط مختلف کشور ومناطق مختلف شهرها با تابلوهای متفاوت نداشته باشیم وموضوع اموزش رایگان براساس اصل سی ام قانون اساسی تا پایان دوره دوم دبیرستان موردتوجه قرارگیرد
4-استفاده ازنیروهای متخصص ومتعهد درامراموزش واستخدام نیروی انسانی وتوجه به کارامدی افراداستخدام شده بعنوان معلم دراموزش دادن به دانش اموزان این مرزبوم بجای استفاده از نیروهای غیرمرتبط با اموزش وعرصه ی معلمی که متاسفانه دردولت گذشته درقالب طرح مهرافرین اجرا می شد
5-استفاده ازنظرات وپیشنهادت معلمان مجرب ومتخصص درامرتدوین وتالیف کتب درسی وتوجه به نظرات این عزیزان درتدوین نهایی کتب بجای استفاده ازنظرات افرادواشخاص غیرمتخصص وغیرمرتبط با اموزش وپرورش که متاسفانه درسالهای اخیرمکررا شاهداین موضوع بوده ایم
درپایان یاداورمیگرددمعلمان مانند همه سایر اقشار دیگر می بایست از حق تشکل و فعالیت های آزاد صنفی و سیاسی برخوردار باشند.برخوردهای متعدد با فعالان صنفی معلمان، صدور احکام سنگین و اخراج آنان علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق مدنی و سیاسی آنان است، امکان پیگیری و انتقال مسالمت آمیز و مستقل و مسئولانه ی مطالبات آنان را میگیرد. ازاین رو آزادی هرچه زودتر فعالان صنفی و مدنی معلمان خواسته ای روشن و قانونی است که انجمن (کانون) فرهنگیان گیلان از مسئولان قوه قضاییه خواهان است.

انجمن (کانون)فرهنگیان گیلان

واگویه،  در آستانه مبعث حضرت رسول اکرم (ص) مراسم افتتاحیه مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی محله دیانتی شهرستان رشت به مدیریت شهناز سیروس کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برگزار شد.
مراکز مثبت زندگی در هفته جاری برای اولین بار در کشور و بصورت همزمان شروع به فعالیت رسمی نمودند.
طرح مثبت زندگی با هدف هرچه نزدیک کردن خدمات مددکاری به مددجویان اجرا گردیده و تاکنون حدود 2/5 میلیون بازدید منزل به منزل توسط مددکاران این مراکز در کشور انجام گردیده است که به نوعی می توان گفت با اجرای این طرح مراجعه مددجویان و توانخواهان به سازمان بهزیستی را با مراجعه مددکاران با منازل ایشان ،جایگزین مینماید.
مراسم افتتاحیه مرکز مثبت زندگی کد 11926 محله دیانتی رشت ،با برنامه ریزی از طرف صاحب امتیاز مرکز مثبت زندگی شهناز سیروس و مهندس جواد رجبی و با حضور دکتر نحوی نژاد مدیر کل اداره بهزیستی استان گیلان ، برگزار شد.
از جمله حاضرین در مراسم افتتاحیه از سازمان بهزیستی ،خانم ها شادکام مدیر دفتر مدیر کل بهزیستی گیلان ،راد ،مشاور مدیر کل بهزیستی استان،مهندس منوچهری رییس فناوری بهزیستی استان، رفیعی کارشناس مراکز مثبت زندگی استان و آقای نوروزی رییس اداره بهزیستی شهرستان رشت و همچنین مهمانانی از استانداری استان گیلان دکتر قلی زاده و خانم مهندس پورجادی معاونین اداره کل امور اجتماعی استانداری گیلان ،آقایان مهندس عباسی و مهندس اعتدادی کارشناسان اداره کل امنیتی و انتظامی و اتباع استان گیلان و آقای شعبانی کارشناس هماهنگی و پیگیری و مدیر دفتر مدیر کل امنیتی و انتظامی و اتباع استان گیلان حضور داشتند .

همچنین استاد علی علیزاده چهره ورزشی ،قهرمان ملی بوکس ایران و آسیا نیز در این مراسم حضور داشت.
این مراسم با سخنرانی شهناز سیروس ،صاحب امتیاز و موسس مرکز جهت معرفی خدمات مرکز و خوش آمد گویی به مهمانان ادامه یافت و با سخنرانی دکتر نحوی نژاد و خانم مهندس پورجادی و تقدیر و تشکر از کارشناسان سازمان بهزیستی به پایان رسید.

از مدتی قبل فرامرز رشیدی نژاد ملقب به “فرامرز راکی”، خواننده مردمی گیلان، به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در بستر بیماری است و روند درمانی خود را آغاز کرده است. در همین راستا جمعی از هنرمندان گیلان از فرامرز راکی عیادت کردند.

واگویه،   از مدتی قبل فرامرز رشیدی نژاد ملقب به “فرامرز راکی”، خواننده مردمی گیلان، به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در بستر بیماری است و روند درمانی خود را آغاز کرده است. در همین راستا جمعی از هنرمندان گیلان از فرامرز راکی عیادت کردند.

محمد هندی، هومن عشقی و مجید فرجام از جمله چهره های فرهنگی و هنری حاضر در این دیدار بودند. مهدی رشاد نایب رئیس اسبق شورای شهرستان رشت و کارمند علوم پزشکی گیلان نیز حضور داشت.
در این دیدار که به منظور پیگیری روند درمانی و روحیه بخشیدن به این خواننده گیلانی برگزار شد مهدی رشاد ضمن تشکر ویژه از تیم معالج فرامرز رشیدی نژاد، بخشی از اقدامات صورت گرفته را تشریح کرد و از پیگیری مستمر روند درمانی فرامرز راکی خبر داد.
به گزارش حرف تازه، روند درمانی فرامرز راکی تاکنون روندی امیدوار کننده بوده است و آرزومندیم این چهره محبوب و مردمی گیلان زمین هرچه سریعتر سلامتی خود را به دست آورد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن بازدید سرزده از بخش های مختلف بیمارستان ولی عصر رودبار ، روند ارایه خدمات درمانی در این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.
 
واگویه،  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ عصر امروز جمعه؛ دکتر ارسلان سالاری-رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه مدیر روابط عمومی دانشگاه، بصورت سرزده از بخش های مختلف بیمارستان ولی عصر  شهرستان رودبار بازدید کرد و ضمن گفتگو با کادر درمانی و پرستاری و عیادت از بیماران،  روند ارایه خدمات درمانی در این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن بازدید سرزده از بخش های مختلف مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت، روند ارایه خدمات درمانی در این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.

واگویه،  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ صبح امروز جمعه؛ دکتر ارسلان سالاری-رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه طاهره زاهدصفت- مدیر امور پرستاری دانشگاه، بصورت سرزده   از بخش های مختلف مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت   بازدید کرد و ضمن گفتگو با کادر درمانی و پرستاری و عیادت از بیماران،  روند ارایه خدمات درمانی در این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد.

در جلسه شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با حضور رییس دانشگاه، پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی و فنی مورد بررسی قرار گرفت.
 

واگویه،  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ در جلسه شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان که صبح امروز با حضور دکتر ارسلان سالاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در سالن اجلاس حوزه ریاست برگزار شد، پیشرفتهای فیزیکی طرح های عمرانی و فنی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر ارسلان سالاری، در این نشست بر ضرورت  تکمیل برخی از طرح های فیزیکی با پیشرفت بالا تاکید کرد.

وی با اشاره به فرسودگی بخشی از زیرساختهای سلامت استان گفت: باید تمام توان خود را در جهت افزایش و بهبود زیرساختهای سلامت به ویژه در بخش درمان به کار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به پیشرفت بالای برخی از پروژه های زیرساختی از جمله در بیمارستانهای رودسر، آستانه اشرفیه و صومعه سرا ، گفت: برخی از طرح های عمرانی و فنی حوزه درمان برای تکمیل، نیازمند اعتبار هستند که به زودی تامین شده و جهت بهره برداری از طرح های مذکور در دهه فجر در اختیار مسوول پروژه ها قرار می‌گیرد.

گفتنی است؛ در این نشست، معاونین و جمعی از مدیران ستادی دانشگاه، ناظرین و مجریان طرح های عمرانی نیز حضور داشتند.

در جلسه مشترک بررسی آخرین وضعیت طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اجرای این طرح را برای کنترل کووید ۱۹، مثمرثمر خواند و خواستار تداوم آن شد.
 

واگویه،  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ دکتر ارسلان سالاری- رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرایی گام چهارم غربالگری، مدیریت و کنترل کووید ۱۹، مزین به نام طرح شهید سپهبدحاج قاسم سلیمانی، با بیان خلاصه ی وضعیت کرونا دراستان گیلان از اولین روزهای همه گیری، اظهار داشت: گیلان از اولین استان های درگیر در کشور بود که تا کنون ۲۵۰۰۰ بیمار بستری و درمان شده اند و بیش از دوبرابر این تعداد به مراکز سرپایی مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفتند.

وی در ادامه از انجام ۷۰۰۰۰ تست کرونا در استان خبر داد و افزود: ۴۰۰ پزشک، ۴۰۰۰ پرستار و بیش از ۲۰۰۰ بهورز در بحران کرونا حضوری فعال داشتند که بیش از ۱۰۰۰ نفر بیمار و ۲۵۰ نفر نیز بستری شدند، ۳۰ شهید مدافع سلامت نیز به خیل عظیم شهادت پیوستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به بار بیماری تحمیل شده در استان و عدم پرداخت معوقات پرسنل از ۱۲ تا ۲۴ ماه، تصریح کرد: این امر موجبات بی انگیزگی پرسنل را فراهم کرده بود.

دکتر سالاری یادآور شد: به اذعان معاونان وزارت بهداشت و کارشناسان، در زیرساخت های بهداشت و درمان از میانگین کشوری عقب تر هستیم. بیمارستان هایی با قدمت ۵۰ تا ۱۰۰ سال، از حداقل ها محروم هستند.

وی با مروری بر پیگیری های انجام شده در خصوص پرداخت معوقات پرسنلی و تامین تجهیزات خاطرنشان کرد: بیش از ۸۵۰ قلم تجهیزات، ۱۴ دستگاه اکسیژن ساز، ۱۰۰ تخت و ونتیلاتور وارد چرخه سلامت استان شد که در این راستا، بیش از ۲۰ بیمارستان به دستگاه سونوگرافی و رادیولوژی مجهز و اغلب شهرهای استان از دستگاه سی تی اسکن برخوردار شدند.

دکتر سالاری، روزهای ابتدایی وضعیت کرونا در استان را به شرایط جنگ تشبیه کرد و گفت: شرایط بدی در مرکز آموزشی و درمانی رازی بعنوان سانتر درمان کرونا حاکم بود و برای معاونین و مدیران ارشد ستادی به جهت درگیر شدن با بیماری کرونا جانشین انتخاب شده بود، اما با همه ی این مشکلات و کمبود امکانات، توانستیم با استفاده از تمامی ظرفیت ها، از بحران عبور کنیم.

وی افتتاح بیمارستان های جدید الاحداث تالش و لنگرود را برای پوشش شرق و غرب گیلان، بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و اظهار داشت: در زمانی که مردم به خاطر همه گیری این ویروس منحوس، نمی توانستند بر سرمزار عزیزان خود حاضر شوند، سپاه، بسیج، روحانیت معظم، خیران و جهادگران وارد میدان شدند و خرید تجهیزات، گندزدایی معابر، حضور در بیمارستان و حتی کارهای خدماتی ، خدمت رسانی کردند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، با برشمردن بیانات مقام معظم رهبری برای اغنای افکار عمومی، اتخاذ تصمیمات قاطعانه و استفاده از ظرفیت خیرین، مردم و نظرات کارشناسی ستاد کرونا و حوزه وزارت بهداشت، اذعان داشت: با شروع طرح شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که برمبنای محله محور و خانواده محور کلید خورده است، خوشبختانه شاهد کاهش این بیماری و کاهش مرگ ومیر در کشور هستیم.

 

۸۰ درصد پیشرفت طرح حاج قاسم سلیمانی در استان

وی ادامه داد: برای انجام این طرح بودجه ای تعلق نگرفت اما تاکنون برای تهیه تب سنج، تجهیزات و بسته های معیشتی ، ۵ میلیارد هزینه شده است و خوشبختانه با تشکیل کمیته های نظارتی، ۷۰۰۰ بسیجی، ۲۴۰ نفر پرسنل دانشگاه و همکاران هلال احمر، با ۸۰ درصد پیشرفت در طرح از استان های پیشرو هستیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایان سخنان خود، کمک به خانواده های بی بضاعت، ناتوان و محروم را از راهبردهای این طرح خواند و خواستار ادامه طرح شهید سپهبدحاج قاسم سلیمانی شد.

دکتر مسلم چشمی-مسوول کمیته نظارت، پایش و ارزیابی قرارگاه جهادی سردار شهید سلیمانی سپاه پاسداران با اشاره به پیشرفت خوب طرح شهید سلیمانی تصریح کرد: استان گیلان جزو استان‌های پیشرو در این طرح است؛ در ماه‌های پیش آمار مبتلایان و میزان مرگ و میر در استان بالا بود ولی اکنون بیماری کنترل شده و روند نزولی دارد.وی ادامه داد: اجرای این طرح موجب کم شدن ۵۰ درصدی میزان مرگ و میر و بستری در کشور شده است.

معاون سلامت و دفاع زیستی بسیج مستضعفین، شبکه بسیج را در کل جهان منحصر به فرد خواند و افزود: در هیچ جای دنیا چنین شبکه انسانی، وجود ندارد، این شبکه مادی نیست و تنها بر مبنای انسانیت است.

سردار عبداله پور- فرمانده سپاه پاسداران استان نیز در این جلسه با اشاره به روزهای نخست اپیدمی کرونا اذعان داشت: از زمان آغازهمکاری های سپاه و دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، سپاه به عنوان یک سرباز وارد این سیستم شد، برادرانه دانشگاهی را که گسترده، فقیر و مظلوم بوده، مورد حمایت قرار داده است.

وی ادامه داد: در مرحله اول ورود سپاه، زیرساخت های اولیه بهداشت و درمان گیلان بسیار ضعیف بود، در حال حاضر نیز مطلوب نیست اما امیدواریم که بتوانیم بخشی از زیر ساخت های دانشگاه را بهبود بخشیم.

فرمانده سپاه قدس گیلان با مروری بر اجرای طرح شهید سلیمانی اظهار داشتدر اجرای این طرح با توجه به میدانی بودن آن باید کار تبلیغاتی انجام شود.

وی افزود: در قرنطینه خانگی، ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ نفر قرنطینه هستند که بیش از ۷۵۰ نفرشان هیچ درآمدی ندارند، با ارایه بسته های معیشتی و مبلغ ریالی مورد حمایت قرارمی گیرند .

سردار عبداله پور- در زمینه کنترل این بیماری در روزهای آینده، ارتباط با سفیران سلامت را بسیار حائز اهمیت خواند و تاکید کرد: با ایجاد برنامه مدون، همه روزه هر پایگاه با تعدادی از افراد تماس تماس خواهند گرفت.

وی توجه به سالمندان را دراجرای این طرح مورد توجه قرار داد و گفت: افراد 63 سال به بالا، مورد حمایت ویژه ای قرار خواهند گرفت و خدماتی چون نظافت منزل ، خرید و بسته های بهداشتی را دریافت خواهند کرد.

پرستاران و پزشکانی بی نظیر و بسیار مهربانی را در استان گیلان داریم

این مقام مسوول اذعان داشت: در حوزه درمان، ما پرستاران و پزشکان بی نظیر، خستگی ناپذیر و بسیار مهربان داریم.

وی در پایان سخنان خود، با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص کرونا ،تصریح کرد: دغدغه رهبر معظم انقلاب باید برطرف شود، در این راستا، بالغ بر ۱۸ هزارو ۸۰۰ نیروی بسیجی برای اجرای این طرح با ما همکاری و طی سه ماه پیش رو، درحال آماده باش و در خدمت دانشگاه قرار دارند، سلامت و امنیت مردم اصلی مهم است و نمی گذاریم دانشگاه تنها بماند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع اعضای هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با تاکید بر اطلاع رسانی مستمر و اعلام هشدار در راستای پیشگیری از وضعیت بحرانی همه گیری کرونا، دورهمی های خانوادگی را مهمترین عامل انتشار ویروس کرونا دانست.
 

واگویه،  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا)؛ دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر امروز، یکشنبه، در نشست با هیات‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تقدیر از زحمات کادر سلامت ایران در بحران شیوع کووید 19، اظهار کرد: بهترین و توسعه‌یافته‌ترین کشورهای دنیا ازجمله آمریکا، آلمان، اسپانیا و یا سایر کشورها در کنترل، مهار کرونا و مراقبت از مردم خود، درمانده‌اند.

وی با اشاره به شیوع بحران کرونا در کشور ازجمله در استان‌های گیلان و قم، افزود: هجمه رسانه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه کشورهای اروپایی هنوز درگیر کرونا نشده بودند، زیاد بود درحالی‌که ما شاهد بودیم کشورهای مدعی، بیماران خود را در خیابان‌ها و یا چمن‌ها بستری می‌کردند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به همراهی آحاد جامعه در کنترل نسبی بیماری کرونا، تصریح کرد: همراهی و مشارکت مردم، نیروهای مسلح، بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی در کنترل بیماری کرونا همراهی کردند که شایسته تقدیر است.

دکتر رئیسی با تاکید بر رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از سوی مردم تا اردیبهشت‌ماه سال جاری، اذعان کرد: علیرغم کنترل این بیماری در یک دوره به شکلی قابل‌توجه، باز هم شاهد پیک این بیماری بودیم که رفتار ویروس و نوع آن کاملاً متفاوت بود و تجربه کافی نیز در رابطه با آن وجود نداشت.

وی با بیان اینکه انتشار ویروس کرونا با توجه به افزایش حجم ویروس کرونا در یک مکان بسته بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: علیرغم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نقاطی از کشور شاهد افزایش شمار مبتلایان به کرونا بودیم که تجربه نشان داد حجم بالای ویروس و نداشتن تهویه می‌تواند یکی از دلایل اصلی در همه‌گیری کرونا باشد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه دورهمی های خانوادگی اکنون مهم‌ترین عامل برای انتشار ویروس کرونا است، تاکید کرد: اگر طی این روزها ازجمله شب یلدا مراقبت جدی نداشته باشیم، متأسفانه در نیمه‌های دی‌ماه شاهد پیک بزرگی از بیماری کرونا خواهیم بود.

دکتر رئیسی، وجود شبکه بهداشت و درمان قوی را از عمده دلایل غلبه بر کرونا در کشور دانست و اظهار کرد: داشتن شبکه منسجم و قوی در کشور موجب شد تا بسیاری از طرح‌های غربالگری در کشور با تمرکز بر سالمندان و افراد پرخطر با موفقیت انجام شود.

وی با بیان این مطلب که مراقبت های بهداشتی در دنیا کاهش حدود 30 تا 35 درصد را داشته است، ادامه داد: در حال حاضر حدود 2.5 درصد خدمات بهداشتی عقب‌افتاده در کشور وجود دارد که در دنیا در شرایط کنونی بی‌نظیر است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت به اجرای طرح شهید سلیمانی در گیلان اشاره کرد و خاطرنشان شد: در این طرح نیازمند مدیریت نگهدارنده هستیم که بر چند اصل شناسایی، حمایت، مراقبت و یا افزایش تست‌های سرپایی تأکید دارد.

دکتر رئیسی غربالگری افراد پرخطر در اوج شیوع بیماری را به آتش و لزوم اطفای آن تشبیه کرد و گفت: در چنین شرایطی باید به‌صورت اضطراری وارد عمل شد و آتش شیوع کرونا را خاموش کرد.

وی شیوع بالای بیماری کرونا را در شهرستان تالش مورد ارزیابی قرار داد و تاکید کرد: سطح مدیریت بیماری کووید19 باید از ستاد به سطح شهرستان و به‌صورت نقطه‌ای عمل شود تا شعله‌های حریق گسترده در آن را به آتش‌های کوچک و نقطه‌ای کاهش دهیم.

معاون بهداشت وزیر بهداشت، افزایش تست‌های کرونا در کشور را مورد اهمیت دانست و افزود: در شرایطی که استانی همچون گیلان در پیک بیماری نیست باید همه تست کرونا بدهند و اگر شخصی از یک خانواده کرونا مثبت شد، اقدامات قرنطینه‌ای کل اعضای خانواده به‌سرعت انجام شود.

دکتر رئیسی به وجه تمایز طرح شهید سلیمانی با سایر طرح‌های اجراشده در جهت غربالگری بیماران کرونا اشاره کرد و گفت: در طرح شهید سلیمانی بیمار یافته شده کرونا رها نمی‌شود، ارتباط بیمار شناسایی‌شده با سایرین، ردگیری شده و درنهایت افراد یافته شده در این طرح مورد مراقب و حمایت قرار می‌گیرند.

وی سالمندان دارای بیماری زمینه‌ای و دارای مشکلات مالی را 70 درصد تشکیل‌دهندگان بیماران کرونایی برشمرد و اظهار داشت: از نکات قابل‌توجه در طرح شهید سلیمانی یافتن سالمندان پرخطر و ارائه خدمات اکتیو و فیزیکی به آن‌ها به جهت حفظ و پیشگیری از ابتلا آن‌ها به کرونا است که در صورت تحقق این مهم، شمار مبتلایان در هر منطقه‌ به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند.

معاون بهداشت وزیر بهداشت تیم‌های مراقبتی، حمایتی و نظارتی در طرح شهید سلیمانی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: اجرای دقیق طرح شهید سلیمانی تمرکز بر شناسایی و مراقبت ویژه از سالمندان است.

دکتر رئیسی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های حوزه سلامت گیلان، تصریح کرد: برای نخستین بار ارزیابی کارشناسی در گیلان داشتم که از زیرساخت‌های بهداشتی در گیلان متعجب شدم، گویا در این سیستم چندین سال هیچ اقدامی نشده است.

وی با بیان اینکه در توسعه تجهیزات به سیستم بهداشت گیلان کمک می‌کنیم، اظهار داشت: برای تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت در گیلان که بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز می‌توان از منابع وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌وبودجه بهره گرفت.

معاون بهداشت وزیر بهداشت در خصوص ضعف نیروی‌های تخصصی و فنی در حوزه بهداشت و درمان گیلان، تاکید کرد: با راه‌اندازی پزشک خانواده شهری، بخش اعظم نیروی انسانی و زیرساخت‌های فیزیکی در استان تأمین می‌شود که نقش بسزایی در ارتقای شاخص‌های سلامت استان خواهد داشت.

دکتر رئیسی تلاش و اراده مطلوب سیستم بهداشت و درمان گیلان را مورد تقدیر قرار داد و افزود: امروز بسیاری از طرح‌های پایلوت سلامت کشور در گیلان به سبب عزم بالای مسوولان آن انجام می‌شود و این نشانه رشد و بالندگی دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.

وی در پایان سخنان خود، استان گیلان را استانی نیازمند مراقبت بیشتر دانست و یادآور شد: این استان به‌تازگی از وضعیت قرمز خارج‌شده و نیازمند مراقبت، اطلاع‌رسانی مستمر و اعلام هشدار برای پیشگیری از وضعیت بحرانی است.

صفحه1 از191

سر خط اخبار

پیاده سازی و پشتیبانی فنی وب سایت : طراحی وب سایت ، سایت ساز آسان