جمعه, 25 بهمن 1398 ساعت 12:42

ورشکسته های سیاسی دور یک میز / حذف عظمتی از لیست ارزشی های رشت

نوشته شده توسط

واگویه، برخی از نام ها در ادبیات سیاسی این شهر لقب بازنده ادوار و یا ورشکسته سیاسی را با خود یدک میکشند که قطعا و یقینا ولی الله عظمتی یکی از شاخص های این تعریف است.
فرماندار اسبق رشت به وضوح در دوره مدیریتی خود با بی برنامه گی و ارائه یک عملکرد مردود نشان داد که تنها تعهد! شرط کافی برای حضور در حوزه های تخصصی نیست و این امر وقتی بیشتر نِمود پیدا کرد که برای حضور چند باره در انتخابات مجلس دست یاری به سوی ورشکسته های جویای نان و نام دیگری شد و از اینجا بود بازی باخت باخت برای وی کلید خورد.

در تصور بسیاری از تحلیل گران عظمتی از اشتباهات گذشته درس گرفته و جهت حضوری دوباره در عرصه انتخابات یا ورود نمی کند و یا پیرامون خود را از برخی عناصر تطهیر میسازد لیکن در کمال تعجب به جای تسویه و پالایش برخی از سابقون میدان و ابتکار عمل را به چهره های تمامیت خواه و منفوری داد که هر یک دارای عقبه ای سیاه در حوزه های مدیریتی و اجتماعی و سیاسی هستند و به نوعی برای سرنگونی یک نامزد انتخابات به تنهایی کافی میباشند!!

پس از اعلام لیست اصولگرایان و عدم حضور نام عظمتی در این لیست باید دید این اتاق فکر قدرت طلب که در همین مدت کوتاه بارها نشان داده اند بیشتر از صلاح و خیر کاندیدای خود به دنبال منفعت شخصی هستند وی را به کدامین میدان مین روانه می کنند و آیا سردار دیروز به دلسوز امروز جریان اصولگرایی تبدیل شده و بنا به قول و وعده خود حاضر به انصراف به نفع اصولگرایان خواهد شد و یا اطرافیان وی ارزشی های این شهر را به ارزشهای دنیوی خواهند فروخت و به چند پارگی اتحاد اصولگرایان دامن خواهند زد؟؟؟

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

سر خط اخبار

پیاده سازی و پشتیبانی فنی وب سایت : طراحی وب سایت ، سایت ساز آسان